21 stycznia 2022

Piątek, II Tydzień zwykły
Rok C, II

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy


Św. Rajmund (kapłan)

OPIEKUN: sędziów.
IMIĘ: pochodzenia niemieckiego, oznacza
„opiekuńczy rozum”.

Urodził się w Penafort w Katalonii, żył sto lat
(1175–1275). Studiował filozofię i prawo kanoniczne
w Bolonii, gdzie dzięki otaczającej
go opinii świętości został zauważony przez
odwiedzającego to miasto biskupa Barcelony,
który go wezwał do Hiszpanii.

Rajmund wstąpił do zakonu dominikanów w 1222
roku. Pomagał Piotrowi Nolasco w założeniu
zakonu mercedariuszy, a następnie został
wezwany przez Grzegorza IX do uporządkowania
Dekretałów. Jego kult rozpowszechnił
się bezpośrednio po jego śmierci.

Jest przedstawiany w stroju dominikańskim,
często z kluczem w ręce.