24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Jak Cię witał niegdyś lud

1. Jak Cię witał niegdyś lud,
stał pod nogi szaty swoje
Tak za Twej ofiary cud niosę w dani serce moje.
Psalmy wdzięcznych uczuć mych ścielę,
Zbawco, u nóg Twych.

2. Mieszkaj we mnie i rządź mną,
ucz pokory i miłości,
Obdarz te mnie łaską swą, daj dział w swej sprawiedliwości
Niechaj żyję w łasce Twej.
Ty zaś mieszkaj w duszy mej.

3. Dla mnie przyszedłeś na ten świat i
szukałeś mnie grzesznego,
Szedłeś w jawne sidła zdrad dla zgładzenia grzechu mego,
Cóż Ci Jezu, za to dam,
tęskne tylko serce mam.

4. Weź je Zbawco, w ręce Swe,
stwórz w nim czyste, boskie chęci
Pierzchnie z niego wszystko zło, gdy je słowo Twe poświęci.
Jesteś przecie życia zdrój,
zostań we mnie Jezu mój.