28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Boże litościwy, zmiłuj się nade mną

1. Boże litościwy, zmiłuj się nade mną,
Okaż miłosierdzie, grzech mój zmaż!
Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy,
Racz oczyścić z grzechu mego.

Refr. Boże litościwy, zmiłuj się nade mną

2. Widzę i uznaję złość mej nieprawości,
Wciąż mi przed oczyma stoi grzech.
Przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem,
Którym Ty się brzydzisz Boże. Refr.

3. Przeto się okażesz prawy w swych wyrokach,
Słuszny, sprawiedliwy jest Twój sąd.
Otom się narodził wina obciążony,
Matka w grzechu mnie poczęła. Refr.

4. Ty, w szczerości serca masz upodobanie,
Mądrość Twoja spływa w duszy głąb.
Pokrop mnie hyzopem, niech się czystym stanę,
Ponad śnieg niech wybieleję. Refr.

5. Więc skruszony żalem dusze moją niosę,
Przyjm ją jako mój ofiarny dar.
Sercem uniżonym, które skruszą żale,
Ty, o Boże nie pogardzisz. Refr.

(piątą zwrotkę można zaśpiewać we Mszy św. na Ofiarowanie)