17 listopada 2019

Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Anioł Pański otoczony światłością

Anioł Pański otoczony światłością dokoła
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Ref.:
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Ref.:
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Ref.:
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.