31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

A czemuż mój Jezus tak ubogo leży

A czemuż mój Jezus tak ubogo leży?
Ani po królewsku, ni w drogiej odzieży,
Znać dlatego, by grzesznika,
Czartowskiego niewolnika
Od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.

Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina,
Wszak świat, niebo, ziemia Jego jest dziedzina,
Ale w stajence ubogiej,
na sianeczku w ten mróz srogi,
W kamiennym żłóbeczku zimno Paniąteczku.

Czemu nie w bogatej pościeli królewskiej,
Nie pod pawilonem leży Pan niebieski?
Pajęczyna pawilonem, aby każdy był zbawionym,
Kochaj Go serdecznie, będziesz żył z Nim wiecznie.