29 stycznia 2020

Środa, III Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Wydarzyło się 05 stycznia

1866 – Władze rosyjskie wprowadziły obowiązek nauki języka rosyjskiego we wszystkich gimnazjach Królestwa Polskiego.

2007 – Stanisław Wielgus objął kanonicznie urząd metropolity warszawskiego.