31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Już pochwalmy Króla tego

Już pochwalmy Króla tego,
W Betlejem narodzonego,
I Maryję, Matkę Jego,
Pana dworu niebieskiego.

Jemu służy słońce, miesiąc,
We dnie, w nocy nie przestając;
Apostoli, Męczennicy,
Chwalą Boga społem wszyscy.

I my także chwalmy Jego,
Tego Króla niebieskiego;
W Betlejem narodzonego,
I Maryją, Matkę Jego.