18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Już pochwalmy Króla tego

Już pochwalmy Króla tego,
W Betlejem narodzonego,
I Maryję, Matkę Jego,
Pana dworu niebieskiego.

Jemu służy słońce, miesiąc,
We dnie, w nocy nie przestając;
Apostoli, Męczennicy,
Chwalą Boga społem wszyscy.

I my także chwalmy Jego,
Tego Króla niebieskiego;
W Betlejem narodzonego,
I Maryją, Matkę Jego.