13 sierpnia 2020

Czwartek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera

Wydarzyło się 30 grudnia

1925 – Papież Pius XI erygował diecezję gdańską.

1963 – Karol Wojtyła został mianowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

1978 – Franciszek Macharski został nominowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

1230 – W kościele św. Ambrożego we Florencji miał miejsce tzw. cud eucharystyczny.

1987 – Papież Jan Paweł II wydał encyklikę Sollicitudo rei socialis.

1988 – Jan Paweł II podpisał adhortację Christifideles Laici.