31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Panu dajmy,
Nabożnie k`Niemu wołajmy.

Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności
Rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny,
By ciemności zniósł i winy,
W żywot wstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał w nas opiekę,
By czartowską zniósł z nas rękę
I piekielną odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje,
Światłość zbawienną gotuje.

Tylko nam ta noc zostanie,
Co jest na odpoczywanie,
A odnawia pracowanie.

Lecz i prace i wsze sprawy
Da szczęśliwie Bóg łaskawy
Byle Bogu był człek prawy.

Boże, prawdziwa światłości
Ty świeć nasze ciemności
Wiodąc do swojej jasności.

Daj nam szczęśliwe powstanie
Twojej łaski pożegnanie
A dobroci wysławienie.

Boże wiecznej wszechmocności
Broń od złości i przykrości
Nagłej wiecznej śmiertelności.

Ty, któryś jest dobrotliwy
Odmień swój gniew sprawiedliwy
A racz nam być miłościwy.

Amen, amen, raczysz to dać
Byśmy się tam mogli ostać
Na wieki z Tobą królować.