31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Zdrowaś bądź, Maryja

Zdrowaś bądź, Maryja
Niebieska lilia,
Panu Bogu miła,
Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka
Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna.
Ukaż drogę pewną
Przykazania Twego,
Boga wszechmocnego;
On ci wszystka nadzieja
Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej,
Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami
Święta nad świętymi.
O najświętsza Maryja,
Módl się dziś za nami!

Pełna wszech światłości,
Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła,
Wielką sławę wzięła,
Przez Twoje narodzenie
Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama,
Ojca wszystkich ludzi,
Z niego Ewę matkę,
Co zgrzeszyli jabłkiem;
Aleś Ty naprawiła,
Czym Ewa zgrzeszyła.

Z Tobą był Duch Święty,
Syn Boży poczęty
W Twym żywocie czystym,
Trójcy Świętej miłym,
I z Ciebie się narodził
Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś Ty
Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący
dał przez Cię zbawienie,
Jezus, Syn Twój, odkupił
wszystko ludzkie plemię.