18 czerwca 2021

Piątek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się 18 grudnia

Międzynarodowy Dzień Migrantów (ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ)