18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

W czasie świętym, adwentowym

W czasie świętym, adwentowym
Jak przed przyjściem Chrystusowym,
Z żalem serca rozważamy,
Z Patriachami wołamy:

„Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa!
Ziemię niech użyźni rosa,
Dobroć Boga wszechmocnego
niech nam da Sprawiedliwego!"

Przyjmij, Ojcze, nasze dary
w dowód czci, miłości, wiary:
Ty nam dajesz Syna Swego,
My Ci Zbawcę znów naszego

Panie Jezu, nim my Ciebie
Godni będziem widzieć w niebie,
Zasilaj nas Ciałem Swoim,
i obdarz świętym pokojem.

Pobłogosław nas, o Panie!
Niech się szczęście nam dostanie
Na ziemi tutaj w udziale.
A zupełnie w Twojej chwale.