17 lutego 2020

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Św. Adam i Ewa (prarodzice)

ATRYBUTY: baranek, kłos i łopata – symbol
troski o pożywienie.

IMIONA: obydwa pochodzą z hebrajskiego.
Adam oznacza „człowieka”, Ewa – „istotę
żyjącą” lub „wzbudzającą życie”.

Wspominani przez Kościół wschodni 19 grudnia,
prarodzice Adam i Ewa zostali włączeni
do nowego martyrologium. Są święci, ponieważ
dostąpili owoców odkupienia. Adam
był stworzeniem, które Bóg uczynił na swój
obraz i podobieństwo, i któremu dał władzę
podporządkowywania sobie każdego innego
stworzenia. Ewa była jego towarzyszką,
zrodzoną z Adama. Prarodzice okazali jednak
nieposłuszeństwo w następstwie czego zostali
wypędzeni z raju. Po grzechu nie złorzeczyli
jednak Bogu, lecz przeciwnie, oddawali
Mu cześć i służyli Mu.
Są przedstawiani nadzy w scenerii raju, często
w scenie kuszenia.