18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Piotr Kanizjusz (zakonnik, doktor Kościoła)

PATRON: diecezji Brixen, czczą go także Innsbruck
oraz szkolne organizacje katolickie w Niemczech.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i oznacza „skałę, opokę”.
Piotr Kanijs, później zlatynizowany na Canisius
(stąd polski Kanizjusz), urodził się w Holandii
w 1521 roku. Studiował w Kolonii, gdzie
zrozumiał, że posiada powołanie zakonne, po
czym zaprzyjaźnił się ze Świętym Ignacym
Loyolą.

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego
i otrzymał święcenia kapłańskie. Prowadził
żarliwy apostolat i gorliwie bronił Kościoła,
uczestniczył też w Soborze Trydenckim. Został
następnie wysłany na Sycylię, do Niemiec,
a później do Szwajcarii. Będąc teologiem i kaznodzieją,
napisał liczne dzieła, między innymi
Katechizm.

Zmarł we Fryburgu w 1597 roku, został kanonizowany w 1925 roku.