18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Dominik z Silos

OPIEKUN: rodzących.
IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „poświęcony
Panu”.

Urodził się około XI wieku w hiszpańskiej
prowincji La Rioja. Był pasterzem, a potem,
pragnąc samotności i kontemplacji, wstąpił
do klasztoru benedyktyńskiego w San Millan
de la Cogolla, którego został opatem.

Odmówiwszy
królowi Nawarry zapłacenia podatku,
został wygnany, ale otrzymał w zamian
od króla Kastylii Ferdynanda I opuszczony
klasztor w Silos. W krótkim czasie uczynił
z niego żywotny ośrodek intensywnej działalności
monastycznej. Zajmował się także
wyzwalaniem niewolników. Zmarł w 1073
roku.

Jest przedstawiany w szatach opata.