31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Z dalekiej Fatimy

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam On.

Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, - 2x
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce twe złożyć niepewny nasz los.
Ref.
3. Dziewica Przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.
Ref.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
Ref.
5. Skąd jesteś o Pani? pytają dzieci,
Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
Ref.
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali.
Ref.
7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
Ref.
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
Ref.
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
Ref.
10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Ref.