25 lutego 2020

Wtorek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

W Fatimie u Maryi

1. Są na ziemi tej takie miejsca,
do których chętnie się wraca,
gdzie Matka czeka nas najlepsza
i pokój duszy przywraca.

Ref. To właśnie tam w Fatimie, u Maryi,
to właśnie tam tak wiele dzieje się.
Ileż tam łaski i miłości matczynej,
to właśnie tam powracać ciągle chcę.

2. Pamiętam w życiu mym chwile,
że już nie miałem gdzie wracać,
gdy żal i ból, smutek serca,
kazał mi gorzko zapłakać.

Ref. I wtedy tam, w Fatimie, u Maryi,
w mym sercu cud przemiany zdarzył się.
Zdrój Bożych łask i miłości matczynej,
sprawił, że tam powracać zawsze chcę.

3. Są w życiu twym też takie chwile,
że nie masz do kogo wracać,
gdy żal i ból, smutek serca,
każą ci gorzko zapłakać.

Ref. Przyjdź wtedy tu, do Matki, do Fatimy,
bo właśnie tu tak wiele dzieje się.
Tyle tu łask i miłości matczynej,
to właśnie tu powracać zawsze chciej.