31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

W słonecznej światłości

1. W słonecznej światłości Najświętsza Panna,
Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna.

Ref. Ave, ave, ave Maria.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. - 2x

2. Na liściach dębowych stanęła Pani,
A dzieci na klęczkach modlą się do Niej.
Ref.
3. O Matko dlaczego Twe jasne oczy,
Cierpienie i smutek boleśnie mroczy?
Ref.
4. Me serce Matczyne przepełnia smutek,
Bo dusze mych dzieci grzechem zatrute.
Ref.
5. O, zlituj się Matko i pokaż drogę,
Co z ziemi prowadzi prosto do Boga. .
Ref.
6. Grzesznicy niech padną w pokorze, skrusze,
W pokucie i we łzach obmyją duszę.
Ref.
7. A po cóż w dębowych liściach Ty stoisz,
Czy pragniesz orędzie dać dzieciom swoim?
Ref.
8. Przeze mnie chce Bóg wam dać byt spokojny,
I zgasić już krwawe pożogi wojny.
Ref.
9. O Matko, przez Serce Twe i różaniec,
Niech Boża brzmi chwała po ziemi kraniec.
Ref.