18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Oto Pan Bóg przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie,
Z rzeszą świętych k’nam przybędzie.
Światłość wielka w dzień ów będzie.
Alleluja!