31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Oto Pan Bóg przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie,
Z rzeszą świętych k’nam przybędzie.
Światłość wielka w dzień ów będzie.
Alleluja!