18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Saturnin z Tuluzy, biskup i męczennik

Imię Jego pochodzenia łacińskiego, znaczy „o melancholijnym charakterze”.

Według informacji zawartych w panegiryku z V wieku, Saturnin pochodził ze Wschodu, dotarł do Tuluzy i został jej pierwszym biskupem. Było to około 250 roku, w czasach, gdy konsulami byli Decjusz i Gratus. Działał na rzecz ewangelizacji tych ziem, aż w końcu silna wspólnota pogańska powstała przeciw niemu, oskarżając go o wywołanie gniewu bogów.

Ponieważ odmówił złożenia ofiar bożkom, został przywiązany do byka, który ciągnął jego ciało i rozszarpał je.