10 kwietnia 2021

Sobota, Oktawa Wielkanocna
Rok B, I

Sobota w oktawie Wielkanocy

Bł. Marek Marconi

Marek urodził się w Mantui lub w Borgoforto w 1480 r, idąc za przykładem dwóch pustelników hieronimitów, mając 16 lat, wstąpił do klasztoru pod wezwaniem św. Mateusza w Migliarino. Przyjął święcenia kapłańskie. W klasztorze przeżył 15 lat. Miał dar prorokowania. Prowadził życie pobożne i umartwione. Zmarł 24 lutego 1510 r. w Mantui mając 30 lat. Jego grób wkrótce stał się celem wielu pielgrzymek. Papież Pius X zatwierdził jego kult w 1906 r.