28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Rodziną Bożą jesteśmy

Rodziną Bożą jesteśmy;
Błogosław, Jezu, pracę i sny.
Daj zgodę, blask miłości Twej.
Strzeż, bron i króluj w rodzinie Twej

Kto się uniży jak dziecię,
kto złoży w Bogu nadzieję swą,
ten w sercu Boży pokój ma.
I wszędzie znajdzie rodzinny dom.

Rodziną Bożą jesteśmy,
nikt nie jest obcy, każdy brat.
Daj, Jezu, nam zrozumieć to,
że trzeba dobrem zwyciężyć zło.