28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Dziś koniec roku zeszłemu

Dziś koniec roku zeszłemu
Dziękujmy Bogu naszemu,
I raczył w swej Opatrzności,
Utrzymać nas w szczęśliwości.

2. Prośmy Go, by w swej litości,
Przeszłe nasze wszystkie złości,
Miłościwie nam przebaczył,
Łaską swą wzbogacić raczył.

3. Oraz, gdy skończymy lata,
Pomnijmy na koniec świata,
Na ostatnie dokończenie,
Duszy z ciałem rozłączenie.

4. A dobrymi uczynkami,
Cnotliwymi zasługami
Starajmy się złe naprawić,
Byśmy mogli duszę zbawić.