28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Nie tak bystro płynie rzeka

Nie tak bystro płynie rzeka,
Jak nam prędko czas ucieka;
Dzień za dniem, a rok za rokiem
Przemija niezwrotnym tokiem.

2. Tak prędko rok przeszły minął,
Że właśnie w momencie zginął
I spłynął z tej doczesności
W bezdenne morze wieczności.

3. Szczęśliwy ten, kto wspomina
Że każdy dzień i godzina
Była Bogu poświęcona
I zbawiennie przepędzona.

4. Boże bądź i w Roku Nowym
Nam na ratunek gotowym;
Błogosław, Boże łaskawy,
Nasze prace i zabawy.

5. Do cnoty udzielaj chęci,
Utwierdzaj nam to w pamięci,
Że czas niezwrotnie ucieka,
A śmierć goni i sąd czeka.

6. Przyjmijże więc nasze dzięki
Za wszystko, cośmy z Twej ręki
Odebrali przez rok cały,
Racz przyjąć ofiarę chwały.