28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Modlitwa za wdowy (do św. Rity)

Św. Rito, przychodzę do ciebie prosić za wdowy pełne bólu po śmierci tego, którego dał im Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź im z pomocą i wyproś dla nich u Pana pocieszenie, aby nie przeżywały w smutku reszty mojego życia.

Niech Pan obdarzy ich łaską, aby mogły cię naśladować, modląc się o zbawienie dla swoich zmarłych mężów, i aby przeżyły swoje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.

W ten sposób podtrzymane przez Bożą pomoc i ufne w twoje wstawiennictwo, o św. Rito, mam nadzieję, że osiągną życie wieczne. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...