26 października 2020

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Święci Męczennicy Paweł Miki i Towarzysze

Św. Paweł Miki (ok. 1565-1597) był Japończykiem. Uczył się w szkole prowadzonej przez Jezuitów. Wstąpił do tego zakonu w wieku 22 lat. Jako katechista przemierzył cały kraj. Opracował katechizm w języku japońskim. W czasie prześladowań chrześcijan w Japonii został uwięziony i torturowany. Ukrzyżowany wraz z 25 towarzyszami, poniósł śmierć męczeńską. Nazwani zostali Pierwszymi Męczennikami Dalekiego Wschodu.