19 listopada 2019

Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie)

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.