19 listopada 2019

Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

Modlitwy po posiłku

- Chwalimy Cię, Panie, i dziękujemy za ten posiłek, dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
- Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
- Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Cię, Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.