14 czerwca 2021

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Wydarzyło się 7 grudnia

Międzynarodowe – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

1990: Papież Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris missio.