21 listopada 2019

Czwartek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Św. Piotr Gonzales

PATRON: żeglarzy. Jest przyzywany podczas burz morskich.

IMIĘ: Piotr, pochodzenia łacińskiego, znaczy „skała, opoka”. Gonzales, z teutońskiego, znaczy „zwycięzca w boju”.

Piotr Gonzales urodził się w Astordze w 1190 roku. Krewny biskupa Palencji, szybko został dziekanem katedry, ale nadal żył w przepychu i wśród uciech. Kiedy po banalnym upadku z konia doświadczył pogardliwych szyderstw ze strony wszystkich obecnych, zrozumiał próżność życia światowego i postanowił wstąpić do zakonu dominikańskiego. Podjął niestrudzoną działalność kaznodziei, zabiegając o zgodę między ludźmi. Zmarł w Santiago de Compostela w 1246 roku. Jego kult został potwierdzony w 1741 roku.

Przedstawia się go w habicie dominikańskim, czasami z małą łódką w ręce.