26 września 2021

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Modlitwa o ducha miłości

Uczyń mnie Panie narzędziem Twego pokoju,
abym miłował , gdzie panuje nienawiść ,
abym przebaczył , gdzie jest obraza ,
abym łączył , gdzie jest kłótnia i zwada , abym niósł wiarę , gdzie jest zwątpienie ,
abym wzbudzał nadzieję , gdzie dręczy rozpacz ,
abym rozpalił światło , gdzie panuje mrok ,
abym niósł radość , gdzie nęka troska.
Spraw, abym nie szukał pocieszenia ,
lecz innych pocieszał,
abym nie tylko pragnął zrozumienia , ale żebym
innych zrozumiał ,
abym nie szukał miłości własnej , ale miłował drugich.
Albowiem kto daje , ten otrzymuje,
kto nie szuka swego , ten odnajduje ,
kto przebacza temu zostanie przebaczone ,
bo umierając , rodzimy się do życia wiecznego.