24 lipca 2021

Sobota, XVI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Święty Rafał Kalinowski (zakonnik)

PATRON: oficerów i żołnierzy, orędownik w sprawach trudnych.

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg uzdrowił”.

Urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. W 1864 roku, za udział w powstaniu styczniowym, Rosjanie skazali go początkowo na śmierć, a potem na katorgę. Podczas dziesięcioletniego pobytu na Syberii modlił się, wspierał swoich towarzyszy niedoli oraz chorych, prowadził też katechezę dla dzieci i młodzieży. Po powrocie do kraju pracował m.in. jako wychowawca młodego księcia, przyszłego kapłana i błogosławionego, Augusta Czartoryskiego. W listopadzie 1877 roku wstąpił do karmelitów, przyjmując zakonne imię Rafał od św. Józefa. Był cierpliwym spowiednikiem, prowadził ponadto intensywną działalność apostolską. Zmarł w klasztorze w Wadowicach w 1907 roku.