5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Święty Albert Wielki (biskup i doktor kościoła)

OPIEKUN: naukowców i studentów nauk przyrodniczych.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „wszystko jasne”. Może być zdrobnieniem od imienia Adalbert, które znaczy „wyraźnie szlachecki”.

Urodził się w szlacheckiej rodzinie w Szwabii w 1206 roku. W wieku siedemnastu lat wstąpił do zakonu dominikanów w Padwie. Nauczał w Hildesheim, Ratyzbonie i Kolonii, następnie był nauczycielem teologii w Paryżu. W latach 1254–1257 był przeorem prowincjalnym, a trzy lata później został biskupem Ratyzbony. Zmarł w 1280 roku. Ogłoszony błogosławionym w 1622, a świętym w 1931 roku.

Albert Wielki jest przedstawiany w habicie dominikańskim z nakryciem głowy doktora albo w szacie biskupiej z mitrą.