18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Świety Serapion (męczennik, zakonnik)

OPIEKUN: Przyzywany jest w artretyzmie.

IMIĘ: z łaciny, pochodzenia egipskiego, znaczy „słońce”.

Serapion urodził się w Londynie w 1179 roku jako syn szlacheckiego kapitana na dworze Henryka II. Miał burzliwe życie: uczestniczył w krucjatach, był rozbitkiem i został pojmany jako zakładnik. Następnie przeszedł na służbę książąt i królów, aż w końcu w 1221 roku poznał Piotra Nolasco. Wstąpił do zakonu Matki Bożej od Wykupu Niewolników, stawał w obronie licznych chrześcijańskich niewolników i apostołował, realizując charyzmat swego zakonu. Był torturowany i został zabity w Algierze w 1240 roku.

Kanonizowany w 1625 roku, jest przedstawiany w białym habicie mercedarzy, przywiązany do miejsca kaźni.