18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Leon Wielki

OPIEKUN: muzyki sakralnej, muzyków i śpiewaków.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, oznacza „lwa”.

Leon I został wybrany papieżem w 440 roku. Zabierał głos w kwestiach teologicznych i politycznych, wykazując się umiejętnością zdecydowanego działania. W dziedzinie teologicznej najbardziej zaznaczył się potwierdzeniem w czasie Soboru Chalcedońskiego w 451 roku nauki o Wcieleniu Chrystusa.

Tradycyjnie przypisuje się mu legendarne powstrzymanie Attyli, który ciągnął na Rzym po splądrowaniu Mediolanu w 452 roku. Zmarł w 461 roku. W 1754 został ogłoszony doktorem Kościoła. Jest przedstawiany w szatach papieskich z tiarą.