28 marca 2020

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Święci czterej ukoronowani

OPIEKUNOWIE: rzeźbiarzy i murarzy. IMIONA: Klaudiusz, z łaciny, znaczy „kulawy”; Nikostrat, z greckiego, „zwycięski”; Kastor, z łaciny, „przewracam, kładę”; Sempronian – znaczenie imienia niejasne.

Historia tych męczenników żyjących w IV wieku ma posmak legendy. Bracia Klaudiusz, Nikostrat, Sempronian i Kastor byli prawdopodobnie rzeźbiarzami pochodzącymi z Panonii. Z racji swych nadzwyczajnych zdolności zostali zaangażowani do pracy na rzecz cesarza Dioklecjana.

Ponieważ odmówili wyrzeźbienia figury na cześć Eskulapa, pogańskiego boga zdrowia, ponieśli męczeństwo. Są przedstawiani jako rzeźbiarze, ich atrybuty stanowią narzędzia rzeźbiarskie, gałązki palmowe i korony męczeństwa, mylone później z koronami cesarskimi, stąd noszą przydomek „ukoronowani”.