18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Loenard z Noblac

OPIEKUN: rolników, kowali, sprzedawców owoców, więźniów i chorych psychicznie. Jest przyzywany w bólach rodzenia i przez kobiety bezpłodne. IMIĘ: pochodzenia germańskiego, znaczy „mocny jak lew”.

Frankoński szlachcic, nawrócony przez biskupa Remigiusza z Reims w VI wieku, wyjednał u króla Chlodwiga wyzwolenie wielu więźniów i jeńców. Został eremitą. Ponieważ modlił się za żonę władcy, którą bóle rodzenia chwyciły w pobliżu jego szałasu, w nagrodę otrzymał otaczający go teren, na którym założył klasztor. Jego kult rozpowszechnił się wraz z legendą w XI wieku.

Jest przedstawiany w szatach mnicha lub diakona i ma jako atrybut dyby lub okowy.