27 października 2021

Środa, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Karolo Boromeusz

OPIEKUN: duchowieństwa, katechetów, nauczycieli i producentów krochmalu. Jest przyzywany przeciwko dżumie. IMIĘ: pochodzenia niemieckiego, znaczy „człowiek wolny”.

Urodził się w Aronie w 1538 roku, w lombardzkiej rodzinie arystokratycznej. Był biskupem i kardynałem Mediolanu w okresie kontrreformacji. Starał się wprowadzić w życie postanowienia Soboru Trydenckiego w swojej diecezji. Został zapamiętany szczególnie z racji swojej intensywnej działalności duszpasterskiej i dzieł charytatywnych, zwłaszcza w czasie poważnej epidemii dżumy w 1576 roku. Zmarł w 1584 roku w Mediolanie, a został kanonizowany w roku 1610.

Jest przedstawiany w stroju kardynalskim. Może mieć sznur u szyi (znak pokuty).