18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Alfons Rodriquez

OPIEKUN: portierów.

IMIĘ: pochodzenia niemieckiego, znaczy „dzielny”.

Urodził się w 1553 roku w Segowii w Hiszpanii. Osierocony przez ojca, został kupcem, ożenił się i miał dwoje dzieci. Wstrząśnięty przedwczesną śmiercią swoich krewnych, poprosił o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego, gdzie w 1571 roku został bratem. Był furtianem klasztoru jezuitów na Majorce, skąd wyruszali misjonarze zmierzający do Nowego Świata. Był cennym doradcą duchowym dla wielu wiernych. Zmarł w 1617 roku. Świętym ogłoszono go w 1888 roku. Jest przedstawiany w stroju kapłańskim, niekiedy z atrybutem w postaci kluczy.