28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Przykazanie Miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.