27 października 2021

Środa, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Jan Kapistran

OPIEKUN: prawników. IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.

Jan urodził się w Capestrano w Abruzji w 1386 roku. Po rozpoczęciu kariery sądowniczej został wtrącony do więzienia z przyczyn politycznych. W roku 1415 wstąpił do franciszkanów. Był wielkim kaznodzieją, zwłaszcza wśród studentów.

Zorganizował zgromadzenie franciszkanów obserwantów. Był nazywany „apostołem Europy” z racji niestrudzonej posługi przepowiadania w wielu krajach. Zmarł w 1456 roku, został ogłoszony świętym w roku 1690.

Przedstawia się go w habicie franciszkańskim z małym krzyżykiem, noszącego chorągiew.