18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Urszula

OPIEKUNKA: dziewcząt i uczennic. Jest przyzywana w modlitwach o szczęśliwe małżeństwo, dobrą śmierć i przeciw oparzeniom.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „silna”. Choć została poświęcona Bogu, zgodziła się na małżeństwo z księciem pogańskim, ale pod warunkiem, że go nawróci. Legenda aurea głosi, że została zabita przez Hunów w Kolonii wraz z jedenastoma tysiącami dziewic, które jej towarzyszyły, kiedy wracała z pielgrzymki do Rzymu.

Przedstawiana w szatach królewskich, z palmą, strzałą, która ją zabiła, chorągwią lub łodzią jako atrybutami. Często przedstawia się ją w obszernym płaszczu, pod który bierze w opiekę swoje towarzyszki.