27 lipca 2021

Wtorek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Święty Franciszek Borgiasz (kapłan)

OPIEKUN: Jest przyzywany przeciw trzęsieniom ziemi.

PATRON: Hiszpanii i Portugalii.

IMIĘ: pochodzenia germańskiego, początkowo znaczyło „otwarty, wolny”, później nabrało sensu „francuski”.

Urodził się w Hiszpanii w 1510 roku, w wieku osiemnastu lat był giermkiem na dworze Karola V. Został wicekrólem Katalonii, ożenił się i miał ośmioro dzieci. Po śmierci żony wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Otrzymał święcenia, głosił Ewangelię i pisał traktaty o duchowości. Został generałem zakonu i promotorem pierwszych misji jezuickich w Ameryce Łacińskiej. Zmarł w 1572 roku, został ogłoszony świętym w 1671 roku. Przedstawia się go w stroju kapłańskim.