18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Święta Sara i święty Abraham

PATRON: Abraham jest patronem karczmarzy.

IMIONA: obydwa są pochodzenia hebrajskiego.

Abraham znaczy „wielki ojciec”, Sara – „księżniczka”. Wspomina się łącznie patriarchę Abrahama, któremu Bóg obieca potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku, oraz jego żonę Sarę, która w podeszłym już wieku, zgodnie z obietnicą, wydała na świat Izaaka. Rzadko są przedstawiani jako osoby niezależne, często natomiast łączy się ich w narracjach biblijnych, których są bohaterami.