5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Panie Boże Wszechmogący

Panie Boże Wszechmogący, bądź mi światłością w dniu, który rozpoczynam. Spraw, bym dokoła rozsiewał pogodę ducha, zwłaszcza w niepewnych i trudnych sytuacjach. Daj mi odczuwać ciepło Twej miłości, umacniaj we mnie życie Twojej łaski. Panie, przejdź dziś przez nasze wioski i miasta, przez ulice i place, przez szkoły, urzędy, sklepy, fabryki, i banki, przez wszystkie zakłady pracy. Przyjdź do sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Napełnij umysły i serca blaskiem Twej miłości. Świecące lampy i neony nie uczyniły z naszych miast przybytku ciepła i jasności. Wśród mnóstwa świateł zapomniano o Jezusie, Słońcu Sprawiedliwości, który nas prowadzi ku Tobie Boże, ku praźródłu wszelkiej światłości, miłości i życia.