24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Bądź pochwalony, Panie Jezu Chryste

Bądź pochwalony, Panie Jezu Chryste, Królu, wszelkiej chwały godny. Twoje królestwo bez granic, Twe panowanie bez końca. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Majestatyczna Twa Głowa, boskości koroną zdobiona, jasność z Twych oczu płynie i blask od Twego majestatu. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Bogactwem swojej łaski i swą światłością bądź nam bliski. A gdy na sąd przyjdziesz, o Chryste, do swego królestwa nas wprowadź. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.

Niezbędnik katolika - Bądź pochwalony, Panie Jezu Chryste

24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Błąd (#32)

Wystąpił wewnętrzny błąd serwera.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.