12 listopada 2019

Wtorek, XXXII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

Bądź pochwalony, Panie Jezu Chryste

Bądź pochwalony, Panie Jezu Chryste, Królu, wszelkiej chwały godny. Twoje królestwo bez granic, Twe panowanie bez końca. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Majestatyczna Twa Głowa, boskości koroną zdobiona, jasność z Twych oczu płynie i blask od Twego majestatu. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja. Bogactwem swojej łaski i swą światłością bądź nam bliski. A gdy na sąd przyjdziesz, o Chryste, do swego królestwa nas wprowadź. Chryste, Królu! Alleluja. Alleluja.