19 listopada 2019

Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

Panie, otwórz oczy moje

Panie, otwórz oczy moje na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał! Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie, ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!