3 lipca 2020

Piątek, XIII Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Tomasza, apostoła

Św. Hildegarda z Bingen

OPIEKUNKA: esperantystów, językoznawców, naukowców.

IMIĘ: pochodzi z niemieckiego, znaczy „odważna w boju”.

Hildegarda urodziła się w Bermersheim w Hesji w 1098 roku. Była mniszką benedyktyńską i mistyczką. Założyła kilka klasztorów, między innymi w Rupertsbergu koło Bingen, gdzie sama żyła i zmarła w 1179 roku. Zostawiła po sobie bardzo rozległą twórczość literacką dotyczącą jej wizji, a także komentarzy do Ewangelii, Reguły Świętego Benedykta oraz życia niektórych świętych. Jej traktat dogmatyczny Liber scivias (zbiór jej objawień), został zatwierdzony przez papieża przy wsparciu Świętego Bernarda. Ojciec Święty Benedykt XVI w 2012 roku nadał jej godność doktora Kościoła.