28 marca 2020

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Jan Chryzostom

OPIEKUN: wygnańców i kaznodziejów. IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”; przydomek Chryzostom ma pochodzenie greckie, znaczy „złotousty”.

Jan urodził się w Antiochii około 350 roku. Po śmierci matki przez sześć lat prowadził życie pustelnicze, ale się rozchorował z powodu surowej reguły, której się trzymał, i musiał wrócić do Antiochii. Tu został wyświęcony na diakona, a następnie na kapłana i w krótkim czasie został słynnym i podziwianym kaznodzieją. Był biskupem Konstantynopola, krytycznym i wymagającym wobec postępowania dworu bizantyjskiego oraz arogancji możnych. Z tego powodu spotykał się z wrogością i był zsyłany na wygnanie.

Zmarł w Poncie nad Morzem Czarnym w 407 roku. Ikonografia, przeważnie wschodnia, przedstawia go w szatach biskupich.