18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Zachariasz

IMIĘ: Wywodzi się od hebrajskiego słowa (zecharja) znaczącego „Jahwe pamięta”. Zachariasz, należący do pokolenia Lewiego, urodził się w Gileadzie w VI wieku przed Chrystusem. Liczne proroctwa i częste widzenia nocne świadczą o jego mistycznym zjednoczeniu z Bogiem.

Po powrocie z wygnania do Egiptu zachęcał Hebrajczykow do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej, stale dając dowód żarliwej miłości do Boga i Izraela. Starał się także oddziaływać na ludy pogańskie. Zmarł prawdopodobnie w bardzo podeszłym wieku i został pochowany obok proroka Aggeusza w Palestynie. Zwykle przedstawia się go jako starca ze zwojem pism prorockich lub z księgą.

Niezbędnik katolika - Św. Zachariasz

18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Błąd (#32)

Wystąpił wewnętrzny błąd serwera.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.