15 października 2019

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Zachariasz

IMIĘ: Wywodzi się od hebrajskiego słowa (zecharja) znaczącego „Jahwe pamięta”. Zachariasz, należący do pokolenia Lewiego, urodził się w Gileadzie w VI wieku przed Chrystusem. Liczne proroctwa i częste widzenia nocne świadczą o jego mistycznym zjednoczeniu z Bogiem.

Po powrocie z wygnania do Egiptu zachęcał Hebrajczykow do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej, stale dając dowód żarliwej miłości do Boga i Izraela. Starał się także oddziaływać na ludy pogańskie. Zmarł prawdopodobnie w bardzo podeszłym wieku i został pochowany obok proroka Aggeusza w Palestynie. Zwykle przedstawia się go jako starca ze zwojem pism prorockich lub z księgą.